Mediation

Voor als je samen wilt bepalen hoe je je relatie vorm geeft

Het is gebleken dat het resultaat bij een mediator acceptabeler is voor de betrokkenen van een scheiding dan een beslissing van de rechter. Hierdoor zijn de gemaakte afspraken duurzamer en worden beter nagekomen.

Voor informatie en advies op zowel juridisch, fiscaal als emotioneel niveau

Over

De achtergrond van de mediator
Eelke Bokelman

Mijn motivatie bij echtscheidingsbemiddeling is voornamelijk dat ik beide partijen zo neutraal mogelijk ondersteun en dat ik vanuit de kinderen gezien wel hun belangen behartig. Die zijn er immers niet bij en zo worden zij toch vertegenwoordigd. Al vroeg in mijn leven wist ik dat ik met mensen wilde werken. Na een sociale studie ben ik de financiële kant opgerold in de televisiewereld. Als productieleider was ik organisatorisch en financieel verantwoordelijk voor verschillende televisie-series en een aantal documentaires. Daar heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van teambegeleiding/ coaching, communicatie, onderhandelen en omgaan met mensen met verschillende en/of tegengestelde belangen. Daarna ben ik mezelf gaan ontwikkelen als regisseur en eindredacteur. Hier leerde ik goed te luisteren, door te vragen en snel tot de kern van een kwestie te komen. Zelf ben ik een aantal jaren geleden gescheiden en zo heb ik zelf de hele procedure doorlopen en weet ik wat voor fases je doorloopt. Persoonlijk profiel: betrokken, nieuwsgierig, open, integer, betrouwbaar, daadkrachtig en inspirerend.

En de kinderen dan?

In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 70.000 kinderen betrokken bij een echtscheiding, de relatiebreuken van samenwonende ouders niet meegerekend.

Ouderschapsplan opstellen bij scheiding maar ook na beëindigen van samenwoning

Voor kinderen is het moeilijk om tegen hun ouders te zeggen wat ze echt voelen, denken en willen, vaak uit loyaliteit. Wat zijn hun onzekerheden, wensen en ideeën? Bij een neutrale derde kunnen ze zich vrij uiten zonder dat papa of mama boos of verdrietig wordt. Om deze reden bied ik tijdens dit traject kosteloos en uiteraard geheel vrijblijvend, kindgesprekken aan, afgestemd op de betrokken kinderen. Elke leeftijd en soort kind heeft een eigen benadering nodig. Eerst oriënteer ik me op het betreffende kind en stem mijn gesprek af om te onderzoeken waar het kind behoefte aan heeft. Hierdoor kan elk kind zijn mening geven, gevoelens delen en gehoord worden. Dit kan helpen bij het verwerkingsproces en de onderlinge relaties.

Beoordelingen

Ervaringen met Het Scheidingsburo

Laatste nieuws